Menu

Estada per díes

Aquesta opció respon a la necessitat d'aparcament durant 24 hores per un període de temps eventual i limitat (per haver-se produït un desplaçament del lloc d'origen, un ingrés hospitalari, l'assistència a un congrés, vacances, etc.).

La Targeta Multientrada és una targeta vinculada a un sol aparcament, que cobreix l'estacionament de les 24 hores del dia durant el període contractat. És vàlida tant per a automòbils com per a motos i permet l'entrada i la sortida de l'aparcament tantes vegades com calgui durant el període de temps estipulat. Pot sol·licitar-ho a l'inici del seu estacionament, dirigint-se al personal de l'aparcament.

Troba el teu pàrquing per dies ara